Misyon ve Vizyon

Derneğin Amaçları ve Misyonu

Yargıda Birlik Derneği, uluslararası sözleşme ve belgeleri de dikkate almak suretiyle;

 • Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının tam olarak sağlanmasını,
 • Yargının şeffaflık ve hesap verebilirliğinin geliştirilmesini,
 • Adalet hizmetlerinin ayırımcılık yapılmaksızın sunulmasını,
 • Adalet hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini ve kalitesinin artırılmasını,
 • Adalet fikri, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda kamuoyu bilincinin pekiştirilmesini,
 • Yargı mensupları arasındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesini,
 • Yargı aktörleri, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışılmasını,
 • Yargıda etik kuralların belirlenmesi ve geliştirilmesini,
 • Yargı mensuplarının atama, nakil, terfi ve disiplin işlemlerinin objektif kriterlere bağlanması ve liyakate dayalı bir sistemin geliştirilmesini,
 • Yargı mensupları ile yargı çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesini,
 • Yargı mensupları ile yargı çalışanlarının uygun ortamlarda ve makul iş yükü altında çalışmalarının teminini,
 • Hukuk eğitimi ile meslek öncesi ve meslek içi eğitimin geliştirilmesini,

amaçlar.


Derneğin Vizyonu

Yargıda Birlik Derneği;

 • Kişiye ve zamana göre değil, her zaman ve herkes için adaleti gözeten,
 • Bağımsızlık, tarafsızlık ve objektifliği tüm çalışmalarında benimseyen,
 • Zümre hâkimiyetine izin vermeyen,
 • Mesleki kıdem, ehliyet ve liyakati dikkate alan,
 • Zedelenen çalışma barışını yeniden tesis etmeyi amaç edinen,
 • Görünüşte değil, esasta şeffaf olan,
 • Hesap verme mekanizmalarını işleten,
 • Ulaşılabilir,
 • Eleştirilere açık ve taleplere duyarlı,
 • İlkelerinden ödün vermeyen,

Bir yargı yönetimini hedeflemektedir.