TarihçeYargıda Birlik Derneği 27.03.2015 tarihinde Ankara Valiliğine yapılan başvuru ile tüzel kişilik kazanmıştır.

Dernek, yargı sisteminin geleceği konusunda endişe duyan ve inisiyatif alan yargı mensupları tarafından 2014 yılında oluşturulan Yargıda Birlik Platformu’ndan doğmuştur.

Platform, tüm hâkim ve savcıları kucaklayan bir anlayışla, yargıya olan toplumsal güvenin güçlenmesi için çalışmak gayesiyle dernek çatısı altında yoluna devam etmektedir.

Birbirinden farklı eğilimleri bir araya getiren anlayış başta yargı mensupları olmak üzere tüm yargı kamuoyunca büyük ilgi ile karşılanmış ve yargı sistemimize umut olmuştur.