4.000 Üye Sayısını Geçtik

Ve Yargıda Birlik Derneği 4.000’i aşan üye sayısıyla an itibariyle Türkiye’nin en büyük yargı derneği.

Bu “Güçlü ve Güzel Aile”nin üyeleri olmanın onuruyla “Yeniden ve Daima Hukukun Üstünlüğü” idealinde “BİRLİK” olan tüm meslektaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz…

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU