Göç, İnsan ve Adalet Uluslararası Sempozyumu

[:tr]Yargıda Birlik Derneği tarafından uluslararası düzenlenen Göç, İnsan ve Adalet konulu sempozyumda çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Dr. Birol KIRMAZ

Türk milletinin tarihi mirasından gelen tecrübesi bu konuda önemli bir savrulma yaşamamızı önlemektedir. Tecrübemiz tarih boyunca sürekli göç alan bir coğrafyada yani Anadolu’da yaşamamızdan kaynaklanıyor. Ama bu dönemi diğer toplumlara göre daha rahat geçiriyor olmamız, bizleri rehavete sevk etmemelidir. Daha uzun vadeli planlamalar yapmamız ve adımlar atmamız gerektiği ortadadır.

Şuanda gerçekleştirdiğimiz bu sempozyum ve buna benzer diğer çalışmalar geleceğe dönük politikalara ışık tutacaktır.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek

Bizim temel yaklaşımımız yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ilkesidir. Yargı mensuplarının telkin ve talimat aldığı bir yargı düzeni hiçbirimiz için kabul edilemezdir

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun

2010 yılından bu tarafa gerek Türkiye’nin gerekse uluslarasın arenanın en önemli sorunu göç ve göçmen sorunu. Sempozyum sayesinde uluslararasında ve Türkiye’de yaşanan sorunları gerek kamuoyunun gerekse bütün dünyanın önüne getirmeyi amaçladık

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Göç ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri durumuna gelmiştir dedi.

Yargıda Birlik Derneği tarafından Göç, İnsan ve Adalet konulu uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi’nde sabah saatlerinde başlayan sempozyumda Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Avrupa Birliği Müsteşarı Dr. Michael A. Rupp, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ümit Kiler, İstanbul Adalet Sarayı Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, çok sayıda hakim, savcı ve katılımcılar yer aldı.

YARGI MENSUPLARININ TALİMAT ALDIĞI YARGI DÜZENİ KABUL EDİLEMEZ

Programın açılış konuşmacılarından Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Son yıllarda meydana gelen göç ve mültecilik sorunu ülkemizin ve bir çok devletin şu an en acil sorunlarının başında bulunmaktadır. İki buçuk milyonu aşan mülteci sayısıyla Türkiye sorunu en fazla yaşayan birkaç ülkeden birisidir. Son yıllarda çok açık bir şekilde ortaya çıkan yargıda ehliyet ve liyakat ilkeleri kadar yasaları da çiğneyen kişilerin varlığının hem yargının hem de ülkemizin üzerinde kara bir gölge gibi düştüğünü gördük. Bizim temel yaklaşımımız yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ilkesidir. Yargı mensuplarının telkin ve talimat aldığı bir yargı düzeni hiçbirimiz için kabul edilemezdir dedi. Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ise, Bugün insanlar kitleler halinde göç ediyorsa terörün ne zaman ve nerede kimi vuracağı bilinmiyorsa insanlığın da dünyanın da aradığı adalettir diye konuştu.

GÖÇ DEĞİL ZORUNLU TEHCİRDİR

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun birinci oturumuna geçildi. Birinci oturum konuşmacılarından yazar Alev Alatlı, Bu turnaların göçü değil beyler hanımlar. Turnalar kalkıp bir sazlıktan diğerine uçmuyorlar. Bu göç değil zorunlu tehcirdir. Kimse keyfinden kalkıp Avrupa’ya gitmiyor. Bu insanları zorlayan, neresinden bakarsanız bakın bu dünyanın içindeki turbo kapitalist düzendir. Bu sahtekarlığın önlenmesi lazım dedi.

EN ÖNEMLİ SORUN, GÖÇ VE GÖÇMEN SORUNU

Sempozyuma ilişkin DHA kameralarına konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Tosun Yargıda Birlik Derneği’nin 2015 yılında dernekleştiğini belirterek, Dernekleşmeden sonra sosyal faaliyetlerine ve toplumsal konulara etkin bir şekilde katkı sağlamaya başladı. 2010 yılından bu tarafa gerek Türkiye’nin gerekse uluslararası arenanın en önemli sorunu göç ve göçmen sorunu. Göçmen sorununa hukuki açıdan ve kısmen de ekonomik açıdan bakmak amacıyla bu sempozyum düzenlendi. Sempozyum sayesinde uluslararasında ve Türkiye’de yaşanan sorunları gerek kamuoyunun gerekse bütün dünyanın önüne getirmeyi amaçladık dedi.

[images lightbox=”yes” gallery_id=”1842″][/images][:]