Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi

[:tr]29.11.2016 Çarşamba günü Ankara/Sheraton Otelde “Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısında, Sivil Toplum Kuruluşu olarak Yargıda Birlik Derneği’ni Dernek Genel Sekreteri Sayın Şerafettin Özyürür temsil etmiştir.

Oturum Başkanlığını HSYK Genel Sekreteri Sayın Bilgin Başaran’ın yaptığı toplantıya Hsyk Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Müjgan Karyağdı, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Micheal Ingledow, Proje sorumlusu Sayın Av.Aslıhan Özdemir, Proje Uluslararası Koordinatörü Sayın Tom Daly ile Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi,Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, AB Delegasyonu ve STK’nın yetkili temsilcileri katılmıştır.

Türkiye’de yargı etiğinin güçlendirilmesi yolunda etkili ve verimli bir çalışma olmuştur.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ

[images lightbox=”yes” gallery_id=”2014″][/images]

[:]