4. OLAĞAN GENEL KURUL KATILIM LİSTESİ

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan 4. Olağan Genel Kurulumuz için dernek tüzüğü 24. maddesi gereğince “Genel Kurula Katılma Hakkı Olanlar” listesi yayınlanmıştır.

Aşağıdaki tuşa tıklayarak katılma hakkınızı sorgulayabilirsiniz.

Genel kurul üye listesinin hazırlanması

Madde 24 – (1) Yönetim kurulu, olağan genel kurulun yapılacağı yılın en geç on beş Mart tarihine kadar genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin listesini düzenleyerek derneğin internet sitesinde yayımlar.

(2) Yayımlanan listede ismi bulunmayan, ancak dernek üyesi olup genel kurula katılma hakkı olduğunu iddia edenler listenin yayımlandığı tarihten itibaren beş gün içinde derneğe ulaşacak şekilde yazılı talepte bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

(3) Yönetim kurulunca listeye yönelik yeniden inceleme talepleri beş gün içinde değerlendirilerek, sonuç talepte bulunanlara bildirilir.

(4) Yönetim kurulunca başvurusu reddedilen kişiler, genel kurul tarihinden önce yazılı olarak yüksek istişare kuruluna başvurmak suretiyle listeye yönelik itirazlarının genel kurulda değerlendirilmesini isteyebilirler.

(5) Yüksek istişare kurulu itirazı yönetim kurulunun görüşüyle birlikte toplantı başlangıcında divan heyetine sunmakla yükümlüdür.

(6) Genel kurul toplantısının başlangıcında diğer gündeme geçilmeden önce listeye yönelik itirazlar ele alınarak karara bağlanır.

(7) Genel kurulca itirazı kabul edilen üyeler genel kurula kabul edilirler.