BASIN AÇIKLAMASI

İzmir Barosu Başkanlığı tarafından 21 Ocak 2022 günü Baro İnternet Sitesine konulan “BU KİŞİYİ GÖREVDEN ALIN” başlıklı yazıya ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

İlgili yazıda 20 Ocak 2022 tarihinde İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan bir duruşmayı yöneten mahkeme başkanı hâkim hakkında ileri sürülen isnatlar nedeniyle işlem başlatılarak derhal görevden uzaklaştırılması ve aksi takdirde bu hâkimin başkanlık yaptığı mahkemeye CMK görevlendirmesi yapılmayacağı ifade edilmiştir.

Bilinmesi gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk devletinde keyfi uygulamalara yer bulunmamaktadır. Bu anlamda mahkeme başkanının duruşma yönetim şekli ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Bir mahkeme başkanı veya hakiminin bu kurallara uymadığı ya da keyfi davrandığı yönünde bir yakınma varsa buna ilişkin deliller ile birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şikayet edilmesi mümkündür. Baro tarafından yapılan açıklamadan bu şikâyet işleminin yapıldığı da zaten anlaşılmaktadır. Doğal olarak bundan sonra konu Hakimler ve Savcılar Kurulunun takdir ve tensibinde olup mevzuata ve etik kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde yine mevzuatın belirlediği şekilde işlem tesis edilecektir.

Hal böyleyken mahkeme başkanını şikayet işleminden öteye geçilerek bu işlemin Baro internet sayfasına rencide edici bir başlık ve üslupla konulması ve yasal olmayan yöntemlere başvurulacağının belirtilmesi kabul edilemez. Baronun açıklamasına şu açıdan katılmaktayız ki etik kurallar bağımsız ve tarafsız yargının sacayağını oluşturan herbir paydaş için aynı önemde ve ayrı değerdedir. Bu cümleden olarak etik kurallara ayrılık iddiası ile mer’i mevzuatın tanıdığı şikayet hakkı kullanılırken hedef gösterici bir üslupla duyuru yayınlanmasının hukuk etiği ile nasıl bağdaştırıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Kaldı ki henüz hukuki sonuca bağlanmayan bir işlem gerekçe gösterilerek ilgili mahkeme başkanının görevden alınmaması halinde bu mahkemeye CMK görevlendirmesi yapılmayacağı şeklindeki bir değerlendirme ile avukatlık mesleğinin temel misyonu olan savunma hakkından hak sahiplerini mahrum bırakmanın evrensel hukuk sisteminin inşasına katkı sağlamayacağı da izahtan varestedir.

Nihayet köklü geleneklere sahip yargı kültürümüzün ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olan Barolarımızın açıklamalarıyla aziz milletimize sunulan yargı hizmetinin kalitesinin artırılmasına ve adliyelerdeki çalışma barışının sürdürülmesine katkı sunmalarını bekliyoruz.

Bu vesileyle daha önce olduğu gibi pandemi sürecinde de fedakar bir tempoyla mevzuata uygun biçimde görevlerini sürdüren tüm meslektaşlarımıza azim ve sabırla yürüttükleri görevlerinde başarılar ve kolaylıklar dileriz. Bilmelerini isteriz ki kendilerine olan güvenimiz ve inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ