2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

[:tr]

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ

YÖNETİM KURULUNDAN

DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 04/04/2018 Çarşamba günü saat 09:30’da Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı, Cumhuriyet Caddesi No:19 (19 Mayıs Stadyumu Yanı) Ulus / ANKARA adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 14/04/2018 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Yargıda Birlik Derneği
Yönetim Kurulu

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ
1) Açılış ve takdim,
2) Başkanlık Divanı Üyesi Dr. Birol Kırmaz tarafından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile toplantının açılması,
3) Genel Kurul tarafından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazmandan oluşan Divan Heyetinin seçimi,
4) Divan Heyeti tarafından katılım listesindeki imzalar incelenerek ve sayım yapılarak toplantı yeter sayısının mevcut olup olmadığının kontrolü,
5) Tüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca katılım listesine itiraz edenlerin itirazlarının karara bağlanması,
6) Tüzüğün 13 üncü maddesi uyarınca üyelik başvurusunun reddi kararına itiraz eden üye adaylarının itirazlarının karara bağlanması,
7) Tüzüğün 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilenlerin durumlarının karara bağlanması,
8) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Mali rapor sunumu ve bilanço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi,
9) Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
10) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
11) Yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi,
12) Gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler hakkında görüşmelerin yapılması ve kararların alınması,
13) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınmaz mal satın alınması, kiralanması veya derneğe ait taşınmaz malın satılması, kiraya verilmesi hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması, kiralanması veya derneğe ait aracın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere demirbaş eşya satın alınması, kiralanması veya derneğe ait demirbaş eşyanın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16) Gerçekleştirilecek faaliyetlere göre gelecek dönem çalışma plânı ve bütçe tasarısının görüşülmesi ile üyelerden alınacak ödentilerin karara bağlanması,
17) Yurtdışındaki yargı dernekleri, federasyon veya uluslararası nitelikteki meslek kuruluşları ile işbirliği yapılması veya bu kuruluşlara katılma ya da ayrılma konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
18) İstihdam edilecek personel sayısı ve ücretleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
19) Gündemde bulunan diğer konuların görüşülüp karara bağlanması,
20) Genel kurul sırasında yeterli başvuru üzerine gündeme alınan hususların görüşülmesi,
21) Kanunların ve bu Tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
22) Dilek ve temenniler,
23) Divan Başkanının teşekkür konuşması ve kapanış.

2.OLAĞAN GENEL KURULA KATILMA HAKKI BULUNAN DERNEK ÜYELERİNİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

[:en]YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ

YÖNETİM KURULUNDAN

DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 04/04/2018 Çarşamba günü saat 09:30’da Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı, Cumhuriyet Caddesi No:19 (19 Mayıs Stadyumu Yanı) Ulus / ANKARA adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 14/04/2018 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.
Yargıda Birlik Derneği
Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEMİ
1) Açılış ve takdim,
2) Başkanlık Divanı Üyesi Dr. Birol Kırmaz tarafından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile toplantının açılması,
3) Genel Kurul tarafından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazmandan oluşan Divan Heyetinin seçimi,
4) Divan Heyeti tarafından katılım listesindeki imzalar incelenerek ve sayım yapılarak toplantı yeter sayısının mevcut olup olmadığının kontrolü,
5) Tüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca katılım listesine itiraz edenlerin itirazlarının karara bağlanması,
6) Tüzüğün 13 üncü maddesi uyarınca üyelik başvurusunun reddi kararına itiraz eden üye adaylarının itirazlarının karara bağlanması,
7) Tüzüğün 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilenlerin durumlarının karara bağlanması,
8) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Mali rapor sunumu ve bilanço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi,
9) Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
10) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
11) Yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi,
12) Gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler hakkında görüşmelerin yapılması ve kararların alınması,
13) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınmaz mal satın alınması, kiralanması veya derneğe ait taşınmaz malın satılması, kiraya verilmesi hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması, kiralanması veya derneğe ait aracın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere demirbaş eşya satın alınması, kiralanması veya derneğe ait demirbaş eşyanın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16) Gerçekleştirilecek faaliyetlere göre gelecek dönem çalışma plânı ve bütçe tasarısının görüşülmesi ile üyelerden alınacak ödentilerin karara bağlanması,
17) Yurtdışındaki yargı dernekleri, federasyon veya uluslararası nitelikteki meslek kuruluşları ile işbirliği yapılması veya bu kuruluşlara katılma ya da ayrılma konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
18) İstihdam edilecek personel sayısı ve ücretleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
19) Gündemde bulunan diğer konuların görüşülüp karara bağlanması,
20) Genel kurul sırasında yeterli başvuru üzerine gündeme alınan hususların görüşülmesi,
21) Kanunların ve bu Tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
22) Dilek ve temenniler,
23) Divan Başkanının teşekkür konuşması ve kapanış.

[:fr]YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ

YÖNETİM KURULUNDAN

DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 04/04/2018 Çarşamba günü saat 09:30’da Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı, Cumhuriyet Caddesi No:19 (19 Mayıs Stadyumu Yanı) Ulus / ANKARA adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 14/04/2018 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.
Yargıda Birlik Derneği
Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEMİ
1) Açılış ve takdim,
2) Başkanlık Divanı Üyesi Dr. Birol Kırmaz tarafından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile toplantının açılması,
3) Genel Kurul tarafından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazmandan oluşan Divan Heyetinin seçimi,
4) Divan Heyeti tarafından katılım listesindeki imzalar incelenerek ve sayım yapılarak toplantı yeter sayısının mevcut olup olmadığının kontrolü,
5) Tüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca katılım listesine itiraz edenlerin itirazlarının karara bağlanması,
6) Tüzüğün 13 üncü maddesi uyarınca üyelik başvurusunun reddi kararına itiraz eden üye adaylarının itirazlarının karara bağlanması,
7) Tüzüğün 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilenlerin durumlarının karara bağlanması,
8) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Mali rapor sunumu ve bilanço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi,
9) Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
10) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
11) Yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi,
12) Gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler hakkında görüşmelerin yapılması ve kararların alınması,
13) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınmaz mal satın alınması, kiralanması veya derneğe ait taşınmaz malın satılması, kiraya verilmesi hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması, kiralanması veya derneğe ait aracın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere demirbaş eşya satın alınması, kiralanması veya derneğe ait demirbaş eşyanın satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16) Gerçekleştirilecek faaliyetlere göre gelecek dönem çalışma plânı ve bütçe tasarısının görüşülmesi ile üyelerden alınacak ödentilerin karara bağlanması,
17) Yurtdışındaki yargı dernekleri, federasyon veya uluslararası nitelikteki meslek kuruluşları ile işbirliği yapılması veya bu kuruluşlara katılma ya da ayrılma konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
18) İstihdam edilecek personel sayısı ve ücretleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
19) Gündemde bulunan diğer konuların görüşülüp karara bağlanması,
20) Genel kurul sırasında yeterli başvuru üzerine gündeme alınan hususların görüşülmesi,
21) Kanunların ve bu Tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
22) Dilek ve temenniler,
23) Divan Başkanının teşekkür konuşması ve kapanış.

[:]